Head of Accounting

Dfind Finance

Mar 7th, 2023

Stillingsopplysninger

Publisert
07.03.2023
Referanse
319548
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Ørjan Gamst
Telefonnummer
+4795729725
E-post
Søknadsfrist
Snarest
linkedin

Søk nå

Send denne stillingen via e-post Skriv ut

Appear søker Head of Accounting

Appear har opparbeidet seg en sterk posisjon internasjonalt innenfor sin bransje, med lang fokus på produktutvikling og i den senere tiden på kommersialisering og vekst. For å tilrettelegge for ytterligere vekst og skalering, vil vi fremover forbedre, profesjonalisere og effektivisere hele vår verdikjede med tilhørende funksjoner. Som en del av denne prosessen, styrker vi vår finansorganisasjon med en ny stilling som Head of Accounting.

Vi er kommet et godt stykke på vei, men har fortsatt en del igjen til å ha en ferdig rigget, effektiv og skalerbar regnskapsfunksjon.

Hos oss vil du få en selvstendig rolle, mye tillit, ansvar og påvirkningskraft til hvordan funksjonen bør videreutvikles. Rollen har det overordnede ansvaret for regnskapsfunksjonen, men den vil spesielt den første tiden ha et klart operativt preg før man får satt gode prosesser og en tydelig ansvarsfordeling.

Dette er en meget god karrieremulighet for en ambisiøs person som trives med regnskapsfaget, og som også ønsker å lede og utvikle en regnskapsfunksjon. Her kommer du inn i en avdeling og selskap med vekstplaner, og får lov til å sette ditt preg på videre utvikling. Det vil således være gode karrieremuligheter for en som kommer tidlig inn i denne fasen.

Konsernstrukturen består av et morselskap i Norge som utgjør det meste av den operative virksomheten i konsernet, samt datterselskap i UK og USA. Regnskapsavdelingen består av både interne og eksterne ressurser, hvorav regnskapsføringen for UK og USA er håndtert lokalt og vil rapportere til Head of Accounting. Det arbeides for tiden med å legge en fremtidig plan for konsernets regnskapsavdeling, hvor vedkommende vil få muligheten til å påvirke planen og lede teamet fremover.

I stillingen inngår det lederansvar og du vil rapportere til, og arbeide meget tett med, Chief Financial Officer for konsernet.

Sentralt i stillingen er å ivareta det overordnede ansvaret for regnskapsfunksjonen i konsernet. Den første tiden vil kreve at du jobber en god del operativt med regnskap, samtidig med å bygge solide dokumenterte prosesser og en effektiv skalerbar organisasjon. Videre er sentrale oppgaver:

  • Overordnet ansvar for alle aspekter innenfor regnskapsfunksjonen for hele konsernet
  • Ansvar for å lede, styre opp og koordinere mellom alle operative enheter i konsernet, samt mot ekstern regnskapsfører
  • Ansvar for periodeavslutning for alle konsernselskaper
  • Utarbeide månedlig konsolidert rapporteringspakke
  • Faglig ansvar for vurderinger innenfor regnskap, skatt og avgift
  • Bidra inn på regnskapsrelaterte oppgaver, spesielt den første tiden før organisasjonene er ferdig satt
  • Ansvar for årsoppgjørsprosessen og kontaktpunkt mot revisor og ekstern regnskapspartner

Til denne rollen ser vi etter deg som drives av å bygge og utvikle, og har et klart bilde av hvordan en moderne regnskapsfunksjon bør se ut og drives. Vi tror du har en solid faglig forankring i regnskapsfaget, er god til å sette solide og skalerbare prosesser, samt har god erfaring med å ta i bruk teknologi for å forenkle hverdagen.

Vi ser etter deg med erfaring fra en konsernstruktur i et internasjonalt miljø, med tilhørende erfaring med konsolidering. Du er regnskapsfaglig sterk, har god erfaring med lokale regnskapsregler, og gjerne IFRS, med tanke på videre utvikling i selskapet og rollen. Du kommuniserer godt verbalt og skriftlig, både på norsk og engelsk. Du trives med å ta lead og sette agendaen, men har også en god operativ vilje.

Ideelt ser vi etter en kandidat med revisjonsbakgrunn, i tillegg til noen år med operativ erfaring fra regnskap. Du har kanskje vært med på en lignende reise tidligere, men ønsker nå å ta lead og ser på dette som en gyllen mulighet til å utvikle deg. Føler du at dette beskriver deg, og at du trives like godt med å bygge som å drifte, så vil vi gjerne prate med deg!

For ytterligere informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, mail: [email protected], eller Ingrid Østli på tlf. 980 36 214, mail: [email protected]

Om arbeidsgiver

Appear is a leading provider of media processing and delivery technology.Headquartered in Oslo, Norway and with customers in over 100 countries, Appear provides the backbone that production companies, telcos and broadcasters rely on to make immersive live experiences possible for their viewers. With world-class products and expertise, Appear’s focus on modularity, efficiency and high qualityhelps customers stay ahead of competition in a market where expectations andrequirements are constantly changing and evolving.

If you require alternative methods of application or screening, you must approach Dfind Finance directly to request this, as we're not responsible for the employer's application process.

RedHired TIP

For your privacy and protection, when applying to a job online, never give your social security number to a prospective employer, provide credit card or bank account information, or perform any sort of monetary transaction.

By applying to a job using RedHired you are agreeing to comply with and be subject to the RedHired Terms and Conditions for use of our website. To use our website, you must agree with the Terms and Conditions and both meet and comply with their provisions.

RedHired

All job types
Contract
Full-time
Part-time
Permanent
Temporary
Other

All locations
Agder
Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo
Rogaland
Svalbard
Troms og Finnmark
Trøndelag
Vestfold og Telemark
Vestland
Viken